Støtte-hjemmeside for Theosophical Society (Adyar)

H. P. Blavatsky og Colonel Olcott i London, Oktober 1888. Teosofisk Selskab i DanmarkDenne hjemmeside Teosofisk Selskab i Danmark om teosofi er oprettet af en mindre gruppe af danske medlemmer af det oprindelige Theosophical Society med hovedsæde i byen Adyar i Indien. Hjemmesiden er en støtte-hjemmeside for den internationale organisation Theosophical Society. Som organisation er Theosophical Society en international organisa-tion som officielt blev grundlagt d. 17. november år 1875 i USA af cirka 17 mennesker. Grundlæggerne var alle veluddannede mennesker eller tilsvarende i deres tid. Der var avis-redaktører, journalister, jurister, advokater, videnskabsfolk, og andre blandt medstifterne. Vi der står bag denne hjemmeside søger at få en afdeling af Theosophical Society etableret her i Danmark. Blandt andet derfor har vi oprettet denne støtte-hjemmeside.

Ideen med støttesiden Teosofisk Selskab i Danmark er at, være det danske udgangspunkt for Theosophical Society, indtil der kommer en afdeling i Danmark. Der har så vidt vides været afdelinger i Danmark i omtrent alle årene 1893-1989. Primært under navnet Teosofisk Samfund i hele perioden.

I år 1989 skete der på grund af uenigheder et brud mellem Teosofisk Samfund i Danmark og så den Theosophical Society, her både med Europa administrationen, og også den internationale globale administration for Theosophical Society i Indien. En gruppe toneangivende folk i Teosofisk Samfund Danmark mente nemlig at den organisatoriske ide som Theosophical Society oprindelig blev grundlagt på baggrund af, at den var utilstrækkelig. Disse folk brød af og dannede organisationer eller foreninger med afvigende organisations-strukturer. I de fleste tilfælde især med godtagelse af organisatorisk involvering i statslig og global politik i deres virke, samt fjernelse af det vigtige Koncept for Tankefrihed, og som i forskellige afvigende udgaver kan siges at have præget billedet i Danmark lige siden. I årene efter 1989 har der altså ikke været nogen afdeling af Theosophical Society i Danmark, på nær en enkelt som så vidt vides lukkede cirka år 2003.

Følgevirkningerne af bruddet i år 1989 er en af årsagerne til denne støtte-hjemmeside. I dag er oplevelsen den, at det centrale vigtige etiske Koncept for Tankefrihed og Neutralitet som fandtes helt fra de første begyndelsesår i Theosophical Society, at det med tiden blev helt fjernet eller slettet fra grundlaget hos de fleste af disse nyopståede udbryder grupperinger væk fra Theosophical Society! Som konsekvens heraf opleves det, at der i dag ikke mere findes nogen officiel teosofisk gruppe i Danmark som følger den oprindelige etiske og godgørende ide og hensigt som med-grundlæggerne havde med Theosophical Society. Vi mener, at de oprindelige tre formål og Konceptet for Tankefrihed og Neutralitet er godgørende og vigtige for menneskeheden. Det er blandt andet derfor at denne støtte-hjemmeside Teosofisk Selskab i Danmark er blevet oprettet.