Logoet for Theosophical Society

Logoet for Theosophical Society blev vedtaget til brug allerede i år 1875 ved grundlæggelsen af Theosophical Society. Logoet er gennem tiden fremkommet i mange næsten ens udgaver.

Logoet for år 1875:

I cirka år 1880 blev logoet ændret og fik mottoet “Der er ingen religion højere end Sandheden” tilføjet.
Og få år senere igen blev det indiske tegn AUM tilføjet i toppen af logoet.

Logoet sådan som det ofte bruges i dag år 2017:

Selve tolkningerne af logoet er efterhånden mange. Og det er ikke min opgave at fortolke logoet og det mulige betydninger og ikke-betydninger her. Den centrale fortolkning synes blot at være at logoet altid siden starten havde som sin hensigt at blive tolket som repræsentant for Theosophical Society’s etiske ide, dens formål og hensigter. Og ikke blive fortolknet som noget negativt som andre senere fandt på fordi de fik en fiks ide.

Sidst revideret d. 17-11-2018