Historisk baggrund for Theosophical Society

Theosophical Society i de tidlige dage
De tidlige år og grundlæggelsen af den i dag verdensomspændende organisation Theosophical Society kan fremlægges på mange måder. Og fremlæggelsen synes i denne verden ofte at tage udgangspunkt i det enkelte menneskes udgangspunkt for fremlæggelsen. Og hvis vi i dag kunne spørge med-grundlæggerne af Theosophical Society hvordan det gik til, så ville vi sikkert få forskellige svar fra hver af dem. Derfor er der et vist individuelt forbehold ved denne fremlæggelse. Mit håb er imidlertid at forskellige læsere af den måske vil opleve den som brugbar eller gavnlig.

Theosophical Society blev som bekendt officielt grundlagt d. 17. November 1875 i New York, USA. Ud af de folk som i dagene fra d. 7. september 1875 og frem til d. 17. November 1875 grundlagde Theosophical Society var der i alt cirka 25 mennesker som kendes ved navn. Der var officielt 17 mennesker som grundlagde Theosophical Society, på dagen d. 17. November 1875. Og dette er den officielle dag for grundlæggelsen.

Med-grundlæggere d. 17. November var følgende:
H. P. Blavatsky (1831-1891, forfatter og sproggeni), H. S. Olcot (1832-1907, advokat, journalist m.m.) og W. Q. Judge (1851-1896, advokat, forfatter), samt Charles Sotheran (1847-1902, frimurer, antikvar, journalist), Dr. Charles E. Simmons (læge), Herbert D. Monachesi (1854-1900, journalist), Charles C. Massey (1838-1905, advokat), William L. Alden (1837-1908, journalist, forfatter), George H. Felt (1831-1906, arkitekt, egyptolog), David E. de Lara (Kabalist, frimurer), Hr. William G. Briten (1822-1894, advokat, forfatter, spiritualist), Fru Emma Hardinge-Briten (1823-1899, forfatter, spiritualist), Henry J. Newton (1823-1895, opfinder, fotograf, spiritualist), John Storer Cobb (1838-1904, advokat, forfatter), James H. Hyslop (1854-1920, filosof, parapsykolog), og H. M. Stevens.

Der ud over var der en 9 andre som var med til de indledende møder i perioden 7. september frem til d. 17. november 1875. Dr Seth Pancoast (1823 – 1889, Kabalist), John Wurtele Lovell (1851-1932), R. B. Westbrook (professor i filologi), J. H. Wiggin (1836-1900, Unitar-præst), Dr. H. Carlos, Edwin S. Ralphs, og Francisco Agromonte. Tudor Horton og Dr. W. H. Atkinson (tandlæge) er nævnt som stemme optællere.

I blandt dem alle var en række uddannede jurister eller advokater, en række journalister, herunder to ejere af landsdækkende aviser, et par videnskabsfolk. En del af dem var spiritister eller spiritualister, hvor det bemærkes at betegnelsen den gang tilbage i tid også kunne indebære at dække over udtryk som hermetiker, rosenkreuzer, teosof og lignende mystikere eller filosoffer.

Theosophical Society grundlægges
I perioden op til etableringen af Theosophical Society var en større eller mindre gruppe af datidens veluddannede og intellektuelle med jævne mellemrum forsamlede til en slags aften-soiréer i USA i datidens storby New York. De var efterhånden blevet forsamlet ved mund-til-mund metoden. Rygtet gik at nogle af de forsamlede mystikere, spiritister eller spiritualister m.m. havde ekstra-ordinære evner og visdom. De afholdt til tider foredrag for hinanden i en slags studie-gruppe. En af de senere med-grundlæggere videnskabsmanden G. H. Felt afholdte et af disse foredrag d. 7. september 1875 med titlen “The Lost Canon of Proportion of the Egyptians”.(På dansk: “Egypternes Tabte Religiøse Forskrift for Religiøse Forhold”.) Dette foredrag og denne aften førte til beslutningen om at etablere en organisation eller selskab med henblik på etisk at studere disse og lignende forhold. “Theosophical Society” var navnet som blev valgt. Organisationen eller selskabet skulle være oprigtigt eklektisk og uden at diskriminere det enkelte medmenneske. (Eklektisk med betydningen: at sammenstykke forskellige filosofiske, videnskabelige eller kunstneriske elementer til en ny helhed). Der blev afholdt mange møder for at udarbejde og vedtage Regler, og det nuværende logo blev vedtaget til brug. På dagen d. 17. November 1875 i New York, USA afholdt H. S. Olcott, den nyvalgte formand, selve grundlæggelses-talen for etableringen af Theosophical Society. Og denne dato anses for at være den officielle dag for grundlæggelsen af Theosophical Society.

De centrale med-grundlæggere slår sig ned i Indien
De to centrale med-grundlæggere var fuldt ud besluttet på at udbrede Bevægelsen. Sent i året 1878 rejste de fra New York med kurs mod Bombay i Indien via en mellemlanding i England. Deres afrejse faldt sammen med at man på dette tidspunkt lige var kommet op på at have centre i fem lande: USA, England, Frankrig, Grækenland, og Tyrkiet. Så Theosophical Society stod ikke stille på det tidspunkt. Og efter deres ankomst til Indien skete der mange ting. De etablerede Hovedkvarteret for Selskabet i storbyen Bombay, og det valgte hus blev overstrømmet med besøgene og nye medlemmer. Pressen omtalte dem meget, og H. S. Olcott afholdte foredrag i Bombay og andre steder for overfyldte publikums.

I 1879 rejste H. P. Blavatsky og H. S. Olcott på en turné til det nordlige Indien, og blev varmt modtaget overalt. I Allahabad boede de hos Hr. og Fru Sinnett, som begge blev medlem af Theosophical Society. Hr. Sinnett var redaktør af The Pioneer, som den gang var Indiens mest fremtrædende avis, og han indvilligede i at udgive alle interessante fakta om deres arbejde. Da de oplevede at deres korrespondancer blev for krævende, så besluttede dig sig for at grundlægge tidsskriftet The Theosophist. Det første nummer udkom d. 1. Oktober 1879. Tidsskriftet blev blandt andet grundlagt med henblik på at udbrede ideen for the Theosophical Society, og dets formål, samt derved søge at få flere medlemmer. Der blev afholdt et møde samme år for at fejre Theosophical Society’s fire års fødselsdag, og hvor der var cirka tre hundrede gæster til stede.

I byen Benares, blev der i December 1879 afholdt et møde i Theosophical Society’s administrative råd, the General Council. Mødet blev afholdet med titlen “The Theosophical Society and Universal Brotherhood”. (På dansk: “Teosofisk Selskab og Universelt Broderskab”). Ved dette møde blev Vedtægterne revideret. Og for første gang fremkom ordret ordene: “Teosofisk Selskab blev grundlagt baseret på et Universelt Broderskab for Menneskeheden”. Blandt planerne erklæret i Regel 8(c) fremkom følgende: “At udbrede en følelse af Broderskab i nationerne”.

I år 1882 flytter hovedkvarteret for Theosophical Society fra storbyen Bombay i Indien til en anden driftig by, forstaden Adyar ved byen Madras. Madras kaldes i dag Chennai. Den sidstnævnte by var den gang et vigtigt mødested for intellektuelle og religiøse af mange forskellige retninger. Stedet for hovedkvartert var en bygning som hed Huddleston Gardens. Området som med hjælp fra venner blev købt var på få hektar. Senere udvidede Theosophical Society området til 100 hektar, hvilket i dag er den omtrent samme størrelse som grunden for Theosophcical Society nu har. Theosophcical Society betragtes dog som organisatorisk adskilt fra de mange aktiviteter som foregår på grunden. Se eventuelt Galleriet her på hjemmesiden, hvor der er billeder af hovedkvarteret for Theosophical Society. Hovedkvarteret for det oprindelige Theosophical Society er altså den dag i dag samme sted, i Adyar.

I mellemtiden arbejdede andre centrale med-grundlæggere videre i USA, England og andre lande med at udbrede Theosophical Society. Her gik det ikke så hurtigt som i Indien i samme periode. Med-grundlæggeren W. Q. Judge bør nævnes i denne sammenhæng som vigtig for denne periode. Andre kunne nævnes. Men, jeg vil fremlægge denne tekst forholdsvis kortfattet.

Theosophical Society vokser i størrelse
I løbet af de kommende år voksede Theosophical Society i størrelse. Mange centre blev i løbet af få år etableret i Indien. Dette skyldtes til dels at de to centrale med-grundlæggere rejste meget. Og at de havde stor succes med at få folk til at gå ind for ideen med Theosophical Society. I år 1880 var der i alt 10 centre i Theosophical society, og i år 1884 var der i alt så meget som 107 i alt. En af de vigtige årsager til at medlemstallet steg og at mængden af centre steg i antal var uden tvivl også udbredelsen af tidsskriftet The Theosophist. Men, også mange aktive medlemmer som gjorde en stor indsats for ideen med Theosophical Society.

Theosophical Society har igennem tiden hvor organisationen har eksisteret oplevet opgang og nedgang i medlemstallet. Men, Theosophical Society er stadig den dag i dag en sund og meget levende organisation med mange tusinde medlemmer i over 70 lande. Hvorfor ikke være medlem af denne oprindelige og meget spændende organisation?

Sidst revideret d. 2-02-2019