Den Teosofiske bog som gav Martinus Indsigt

Den bog som fik Martinus til at meditere og som medførte hans kosmiske indsigt var en teosofisk bog med titlen “Meditationen. Ein theosophisches Andachtsbuch nebst Anleitung zur Meditation”, skrevet af Hermann Rudolph (1865-1946) og udgivet på “Verlag der theosophischen Kultur”, Leipzig, 1912.. Dette synes nu endegyldigt påvist. Men, der er dog nogen usikkerhed i påstanden.
Her er bogen på Internettet hos den åndelige forsker Ole Therkelsen: “MEDITATION – EN TEOSOFISK ANDAGTSBOG MED ANVISNING TIL MEDITATION“, 1913, Dansk Udgave. (PDF. Eksternt Link)

Et centralt mindre uddrag fra bogen angives her nedenfor:
“ATMA! Du er ogsaa Viljen i mig.
Din Vilje aabenbarer sig i min syvfoldige
Natur. –
Min Personlighed er Produktet af min Fortid.
Min Persons Skæbne er ubetinget retfærdig. –
Jeg høster, hvad jeg i tidligere Liv saaede. –
Derfor er jeg tilfreds med min nuværende Skæbne. –
Jeg knurrer og klager aldrig.
Mig kan intet Ondt ske, intet Væsen i Altet kan
skade mig.” (s. 27)

En kort kommentar:
Bogen taler altså om tidligere liv.
Det siges imidlertid, at Martinus aldrig læste teosofiske bøger efter denne bog som forårsagede at han fik dyb åndelig indsigt. På trods af dette er der meget store og bemærkelsesværdige ligheder mellem Martinus bøger og forfatterskab og så en større række af de tidlige teosofiske bøger og artikler udgivet i perioden år 1880 til 1930. Fordi der er så mange ligheder, så synes det interessant at forholde sig til dette for de af os som forsker etisk og opleveles-orienteret videnskabeligt i visdom og hvad det rummer og kan rumme. Martinus Institut, den organisation som Martinus grundlagde, synes imidlertid at mangle at benytte Konceptet for Tankefrihed lige som Theosophical Society (Adyar) gør det.
(af Morten Nymann, FAL medlem af Theosophical Society, Adyar)

 
 
 

Sidst revideret d. 4-09-2017

Skriv en frisk kommentar her

Søg at være venlig i dit svar sådan som teosoffer er det.
Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *